กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมส่งเสริมการเกษตรssnetWeb Mail DOAEสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมฯเขตที่ 3 จังหวัดระยอง

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


อำเภอเมืองนครนายกอำเภอปากพลีอำเภอปากพลีอำเภอองครักษ์แจ้งอำเภอ
 
ฟังข่าวการเกษตร
 
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

25 เม.ย.61 นายพิชัย วงษ์บัวงาม กษจ.นย.พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กลุ่ม ส่งเสริม และพัฒนาเกษตรกร เข้าร่วม
ประชุมโครงการเนตประชารัฐ ณ ห้องประชุม สนง.เกษตรและสหกรณ์ จ.นครนายก เพื่อรับทราบผลการดำเนิน งานจุดติดตั้งเน็ตประชารัฐ (ระยะแรก)

 
24 เม.ย. 61 นายพิชัย วงษ์บัวงาม กษจ. นย.
มอบหมายให้ จนท.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา
เกษตรกร เยี่ยมเยียนและให้คำแนะนำแก่เษตรกร
และวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ อ.เมืองนครนายก
และ อ.บ้านนา
 

20 เม.ย. 61 นายพิชัย วงษ์บัวงาม กษจ.นย. มอบหมายให้นายปิยภัทร เจียรนัย
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มฝ่าย กษอ., จนท.
สนง.กษอ. และ สนง.กษจ. ทุกคน
ร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายปี 2561 ผ่านระบบ Conference
ณ ห้องประชุม สน.กษจ.นย

ประกาศรับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน (ชาย) เข้ารับราชการ อายุตั้งแต่ 20-28 ปี
     เข้ารับราชการเป็นทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ (อัตราพลอาสาสมัคร)
โครงการขยายฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรเพื่อรองรับมาตรการภาครัฐ
กลุ่มอารักขาพืช สนง.กษจ.นครนายก แนะนำการใช้สารเคมีฆ่าแมลง เพื่อควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล


โรคกุ้งแห้งในพริก กำลังมา
เรื่องน่ารู้ "ลางสาด"
ปลูกดีปลี ให้มีผลได้เก็บต่อเนื่อง
สร้างมาตรฐานทั้งรุกและรับ กับทุเรียนด้อยคุณภาพ
เรื่องน่ารู้ "ผลจาก"
มะเขือม่วง บำรุงด้วยปุ๋ยคอกดี
เหง้าขมิ้นไทย ขายดีที่อเมริกา
เฝ้าระวัง ทุเรียนด้อยคุณภาพออกสู่ตลาด
เรื่องน่ารู้ "กระชายดำ"

 

พัฒนาเกษตรกร
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์